Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Elite

 1. Dê Vô Tiện
  Dê Vô Tiện
  Từ khi Rùa leak truyện thì bỏ rồi m ơi.
  3/8/19
  Đạo Nhân, AndreaElite thích điều này.
 2. Elite
  Elite
  ủa buồn dị :((((((
  3/8/19
  Đạo NhânDê Vô Tiện thích điều này.
 3. Dê Vô Tiện
  Dê Vô Tiện
  Thấy độc quyền vẫn leak như thường nên Vĩ với Thểu bảo bỏ.
  3/8/19
  Đạo NhânElite thích điều này.
 4. Elite
  Elite
  Chậc, hoi biết sao
  3/8/19
  Dê Vô TiệnĐạo Nhân thích điều này.
 5. Dê Vô Tiện
  Dê Vô Tiện
  Có gì để t hỏi lại cho m nhé.
  3/8/19