Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lạc Họa

 1. Lạc
  Lạc
  Tình yêu của chị. <3
  10/7/19
  Andrea, CốmLạc Họa thích điều này.
 2. Lạc Họa
  Lạc Họa
  em dỗi nhé. :'>
  10/7/19
  Andrea, CốmLạc thích điều này.
 3. Lạc
  Lạc
  Hăm thấy ba cái ava như tình tay ba hẻ. :v chị là đang yêu thương em đóa. =)))
  10/7/19
  Andrea, Lạc HọaCốm thích điều này.
 4. Cốm
  Cốm
  Liuliuliu. Em dỗi đi. =)))
  10/7/19
  Andrea, LạcLạc Họa thích điều này.
 5. Lạc Họa
  Lạc Họa
  :'< Ứ chẹo
  10/7/19
  Andrea, CốmLạc thích điều này.
 6. Lạc
  Lạc
  :> Chị thấy rất kích thích mà.
  10/7/19
  Lạc Họa, AndreaCốm thích điều này.
 7. Lạc Họa
  Lạc Họa
  Nope :'<
  11/7/19
  LạcCốm thích điều này.
 8. Lạc
  Lạc
  Ngoan. Đừng dỗi. Hay chị thay ava nhé! =))
  11/7/19
  Cốm thích bài này.