Điểm thưởng dành cho Tường Vy

 1. 15
  Thưởng vào: 29/4/19

  100 lượt thích là món quà đàn cừu dành cho bạn.

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 5
  Thưởng vào: 25/3/19

  Yamete! Bạn đã có 30 bài viết hạ gục Sói :3.

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 10
  Thưởng vào: 21/3/19

  Sói Xám lỡ yêu bạn mất rồi. Bạn đã có 25 like. <3 pặc pặc.

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 1
  Thưởng vào: 21/3/19

  Cừu béo đã có bài viết đầu tiên, sói xám tới đâyyy.

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 5. 2
  Thưởng vào: 13/3/19

  Sói xám đã thích bạn từ cái nhìn đầu tiên :3.

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!