Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 24/7/18

  Cừu thi nhân

  Có 10 bài thơ trên diễn đàn.

 2. Thưởng vào: 19/7/18

  Cừu tập viết thơ

  Có 3 bài thơ đăng tại diễn đàn.
  Reason: Có 3 bài thơ trên diễn đàn >w<