Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 24/7/18

  Typer thần thánh

  Type đủ 80 chương truyện.

 2. Thưởng vào: 17/7/18

  Typer siêu nhân

  Type đủ 40 chương truyện.

 3. Thưởng vào: 6/7/18

  Cặp đôi ăn ý

  Dành cho cặp đôi thắng game ghép cặp.
  Reason: Debate Tournament.

 4. Thưởng vào: 4/7/18

  Cừu ngôi sao

  Lượt bình chọn nhiều nhất trong vote thành viên của quý.
  Reason: Ngôi sao quý 3.

 5. Thưởng vào: 1/7/18

  Typer thần sầu

  Type đủ 20 chương truyện.
  Reason: Type đủ 20 chương truyện.

 6. Thưởng vào: 18/6/18

  Thi nhân múa bút

  Có 20 bài thơ trên diễn đàn.

 7. Thưởng vào: 18/6/18

  Cừu thi nhân

  Có 10 bài thơ trên diễn đàn.

 8. Thưởng vào: 18/6/18

  Cừu tập viết thơ

  Có 3 bài thơ đăng tại diễn đàn.

 9. Thưởng vào: 31/7/17

  Tác giả năng nổ.

  Hoàn thành 20 chương truyện dài, hoặc 20 truyện ngắn/tản văn.
  Reason: Hoàn thành 3 truyện ngắn, 5 tản văn.