Điểm thưởng dành cho Dê Vô Tiện

 1. 30
  Thưởng vào: 13/7/19

  Bạn đã có 2000 bài viết í hị hị you are so hentai :3.

 2. 30
  Thưởng vào: 14/7/18

  10000 lượt thích ư? OMG! Bạn có muốn một suất cừu xinh đẹp hem?

 3. 20
  Thưởng vào: 14/8/17

  5000 lượt thích? Bạn đúng chuẩn cừu tổng tài bá đạo trong truyền thuyết rồi.

 4. 20
  Thưởng vào: 12/8/17

  1000 bài viết, ăn thồn nờ bô.

  1,000 messages? Impressive!

 5. 20
  Thưởng vào: 13/7/17

  Bạn có 3000 lượt thếch đới, Sói Xám hay anh Cừu nào dzị? :3

 6. 7
  Thưởng vào: 29/6/17

  Bạn có 1000 lượt thếch rồi Cừu béo ơi <3.

 7. 30
  Thưởng vào: 28/6/17

  Mình chỉ muốn nói là mình yêu bạn. 500 like <3.

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 8. 10
  Thưởng vào: 28/6/17

  Không thể ngừng lại, bạn ngày càng biến thái với 100 bài viết.

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 9. 20
  Thưởng vào: 27/6/17

  Cừu nhà bạn đã có 250 like.

  Your content has been liked 250 times.

 10. 5
  Thưởng vào: 27/6/17

  Yamete! Bạn đã có 30 bài viết hạ gục Sói :3.

  30 messages posted. You must like it here!

 11. 15
  Thưởng vào: 27/6/17

  100 lượt thích là món quà đàn cừu dành cho bạn.

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 12. 10
  Thưởng vào: 27/6/17

  Sói Xám lỡ yêu bạn mất rồi. Bạn đã có 25 like. <3 pặc pặc.

  Your messages have been liked 25 times.

 13. 2
  Thưởng vào: 27/6/17

  Sói xám đã thích bạn từ cái nhìn đầu tiên :3.

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 14. 1
  Thưởng vào: 26/6/17

  Cừu béo đã có bài viết đầu tiên, sói xám tới đâyyy.

  Post a message somewhere on the site to receive this.