Cừu Mọt Sách – Thôn Cừu yêu sách

Cừu Mọt Sách là một diễn đàn lập ra nhằm đưa các bạn tiến đến với nhiều tác phẩm văn học hay hơn. Là một diễn đàn về văn hóa viết và đọc, việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt luôn được đề lên hàng đầu.